ကျောင်းသားတစ်ဦး စာမေးပွဲကျသည့်အတွက် မန္တလေးမှ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတစ်ကျောင်း ကျပ်သိန်း(၂၀) ပြန်လျော်ရ

ညံ့တဲ့ကျောင်းသား တော်ရမည်၊ တော်တဲ့ကလေး ထူးချွန်စေရမည်ဟု ကြော်ငြာကာ ကျောင်းအပ်လက်ခံခဲ့ပြီး လပတ်စားမေးပွဲကျ၍ ကျောင်းသားမိဘက စားသုံးသူရေးရာဌာနသို့ တိုင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်